reitores

Reitoria

Alunos

Residentes

Joseph Card. Ratzinger, 25.11.1990

Die festo Christo Regis MCMLXXXXI

(Dia da festa de Cristo Rei 1991)

Joseph Card. Ratzinger

Josef Clemens